4shared

Portret Korporacyjny

Fotografia korporacyjna Corporate Photography to oferta skierowana do firm zainteresowanych prezentacją na zewnątrz kultury pracy wewnątrz organizacji. Dotyczy to w pierwszym rzędzie firm zangażowanych w międzynarodową współpracę. Zdjęcia korporacyjne w materiałach reklamowych i na www pozwalają lepiej wyobrazić przyszłym klientom, z kim mają do czynienia. W zależności od potrzeb zdjęcia takie mogą kłaść akcent na odpowiedni przekaz: przyjazność, brak dyskryminacji, współpraca, dobra organizacja, praca przy dużych projektach itp.